wyświetlanie
sortuj


Polityka prywatnośći FloorPlanet

Jakie rodzaje informacji zbiera FloorPlanet i w jaki sposób te informacje wykorzystuje?

 •  Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane, aby informować Cię o produktach, usługach i promocjach. Zbieramy też informacje po to, aby doświadczenia klientów z zakupów w FloorPlanet mogły w przyszłości być lepsze. Poniżej przedstawiamy sposoby otrzymywania przez nas informacje o Tobie oraz rodzaje informacji, jakie uzyskujemy. Opisujemy też, w jaki sposób wykorzystujemy te dane. 
 • Zasadą FloorPlanet jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych. Niniejsze zobowiązanie odzwierciedla wagę, jaką przywiązujemy do zyskania i utrzymania zaufania naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz innych osób, które przekazują nam swe dane osobowe.
 • Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych. Jedynie w momencie gdy jesteś zalogowany, lub gdy korzystasz z jakiegoś komponentu w wortalu każda umieszczona przez Ciebie wiadomość może zostać podpisana twoimi danymi: loginem, emailem, www lub innymi jeśli coś wprowadziłeś.

Ograniczenia w przedmiocie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych:

W zakresie wymaganym przepisami obowiązującego prawa, zawsze gdy FloorPlanet gromadzi dane osobowe za pośrednictwem witryny internetowej , FloorPlanet zobowiązuje się:

 • Przekazać w sposób terminowy stosowne zawiadomienie użytkownikowi o sposobie postępowania z jego danymi.
 • Gromadzić, wykorzystywać, ujawniać i przekazywać dane osobowe użytkownika tylko za jego zgodą, wyraźną bądź dorozumianą, w zależności od istotności danych osobowych, wymagań prawnych oraz innych czynników.
 • Gromadzić dane osobowe użytkownika dla konkretnych, w sposób szczegółowy ograniczonych celów. Informacje, które gromadzimy, mają charakter istotny, odpowiedni a ich zakres nie jest nadmierny dla celów, dla których podlegają gromadzeniu.
 • Przetwarzać dane osobowe użytkownika w sposób odpowiadający celom, dla których je pierwotnie gromadzono lub na które w okresie późniejszym użytkownik wyrazi zgodę.
 • Podjąć komercyjnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są wiarygodne odpowiednio do zakresu ich przeznaczenia, dokładne, kompletne oraz w stosownych przypadkach, regularnie aktualizowane.
 • Nie wykorzystywać danych osobowych użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego bez umożliwienia użytkownikowi podjęcia decyzji o „rezygnacji z otrzymywania stosownych przesyłek”.

 • Podjąć odpowiednie środki, umowne lub inne, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych ujawnianych osobie trzeciej lub przekazywanych do innego kraju, w tym w ramach transferów wewnątrz grupy FloorPlanet.

Informacje gromadzone za pośrednictwem FloorPlanet i w jaki sposób mogą być wykorzystywane :

 •  FloorPlanet gromadzi informacje, które użytkownik świadomie i dobrowolnie przekazuje podczas korzystania z witryny internetowej FloorPlanet , na przykład, informacje, jakie użytkownik przekazuje, zapisując się dla celów zrealizowania zamówienia, otrzymywania zawiadomień pocztą elektroniczną, wypełniając kwestionariusz lub zadając nam pytania bądź przesyłając nam swe opinie. W wielu przypadkach informacje takie mają charakter danych osobowych.
 • FloorPlanet korzysta z takich informacji dla celów, dla których podlegają przekazaniu przez użytkownika. Na przykład, jeżeli użytkownik przekaże swój adres e-mail podczas zapisywania się dla celów otrzymywania zawiadomień pocztą elektroniczną, korzystamy z adresu e-mail na potrzeby dostarczania na wniosek użytkownika zawiadomień pocztą elektroniczną.
 • Możemy także korzystać z informacji, jakie gromadzimy za pośrednictwem witryn internetowych FloorPlanet dla różnorodnych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą takich jak obsługa klienta, zapobieganie oszustwom, badania rynku, usprawnienie naszych produktów i usług oraz przekazywanie użytkownikowi i jego firmie informacji oraz ofert, które w naszej opinii mogą ich zainteresować.
 • Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości reklamowych i informacyjnych.

 

Kontakt: Sklep internetowy FloorPlanet, ul. Ludwika Zamenhofa 19 lok. F02, 90-510 Łódź
Sklep internetowy floorplanet oferuje panele winylowe i płytki lvt.
realizacja e-solution | pozycjonowanie stron łódź